Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Ekonomia

Pozytywne skutki bezrobocia

Pozytywnych skutków bezrobocia jest znacznie mniej niż negatywnych, jednak możliwe jest wskazanie korzystnych zjawisk. Przede wszystkim bezrobocie i świadomość jego występowania i skali wpływa na kształtowanie postaw wobec pracy, skutkując większym zaangażowaniem i powstaniem cech, które nie występowałyby u pracowników i bezrobotnych, w innych okolicznościach. Jednocześnie jednym ze skutków bezrobocia jest racjonalizacja zatrudnienia i wspomaganie procesów restrukturyzacji. Świadomość bezrobocia wpływa również korzystnie na osoby młode będące na etapie wyboru kwalifikacji i zawodu, będą podejmowały tego typu decyzje w sposób przemyślany i racjonalny, celem uniknięcia bezrobocia.

Szczególnie pozytywnych skutków dopatrywać się można w przypadku bezrobocia krótkotrwałego. Wśród skutków tych wymienić można:[1]

• obniżenie inflacji;

• wymuszenie działań związanych z restrukturyzacją poszczególnych przedsiębiorstw i całych branż;

• wpływa na osłabienie siły politycznej i pozycji przetargowej związków zawodowych i monopolistów.

Należy pamiętać o pojawiających się w wyniku bezrobocia możliwości swobodnego zakupu siły roboczej przez przedsiębiorstwa. Mogą one dokładnie sprecyzować wymogi względem przyszłych pracowników, mając pewność, że w rzeszy bezrobotnych osób znajdą się takie, które będą spełniały ich wymagania. Wynikiem takiej zależności jest wspomaganie procesów restrukturyzacji i inwestowania.

---

Jacek Rostowski "Dobre bezrobocie", Warszawa, 2001, Agencja Wydawniczo ? Reklamowa ?Wprost?, tygodnik Wprost nr 25/2001, str. 46.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik