Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Ekonomia

Społeczno - ekonomiczne skutki bezrobocia

Należy podkreślić znaczenie procesów towarzyszących długotrwałemu bezrobociu w rodzinach bezrobotnych. Brak pracy oznacza brak dochodów i najczęściej pierwszym krokiem w takiej sytuacji jest ograniczanie wydatków. W początkowym stadium bezrobotni decydują się na rezygnację z zakupu ubrań i butów. W późniejszym okresie ograniczane są wydatki związane z wypoczynkiem i kształceniem. Problemy finansowe mogą jednak narastać i prowadzą do konieczności zmiany warunków życia na wiążące się z mniejszymi kosztami, co może dotyczyć przeprowadzki do tańszego mieszkania, zrezygnowania z życia towarzyskiego, ale dotyczy także ambicji zawodowych i inwestowania. Dalsze etapy związane są z drastycznymi formami walki z brakiem środków, czyli sprzedawaniem dóbr trwałego użytku i oszczędzaniem na żywności. Brak stałego źródła dochodów wiąże się z ograniczeniem swobody podejmowania decyzji, zmuszając osobę bezrobotną i jej rodzinę do prowadzenia życia w formie wegetacji materialnej.[1] Skrajne przypadki opisanego procesu prowadzą do bezdomności lub pojawieniem się różnych patologii społecznych.

---

Halina Worach-Kardas "Bezrobocie a zdrowie psychofizyczne", Warszawa, 1996, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, czasopismo Polityka Społeczna nr 4/96, str. 13.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik