Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Informatyka

Wirusy komputerowe - bomby logiczne

Bomba logiczna stanowi programową instrukcję IF, powodując realizację określonych kodów programu, w sytuacji, gdy spełnione zostaną zadane warunki. W zdecydowanej większości warunki takie odnoszą się do czasu, ale również do szeregu innych czynników, takich jak liczba logowań, liczba dostępów do internetu itp. Skutki działania bomby logicznej mogą być w znacznym stopniu kłopotliwe i poważne, ale również trudne do wykrycia. Często programy tego typu znajdują zastosowanie w charakterystycznych przypadkach przestępstw komputerowych.

Specyficzny przypadek zastosowania bomby logicznej miał miejsce, gdy jeden z pracowników przedsiębiorstwa zainstalował taki program w ramach systemu obsługi listy płac. Dopóki nazwisko autora znajdowało się na liście płac, nie następowały żadne dodatkowe działania. Po jego zwolnieniu nastąpiło skasowanie części zbiorów i szereg innych zniszczeń. Program będący bombą logiczną został więc wykorzystany przez jego autora do szantażu komputerowego, ponieważ warunkiem usunięcia szkodliwego kodu i przywrócenia utraconych plików było ponowne zatrudnienie autora tej bomby logicznej.

Schemat działania każdej bomby logicznej jest stosunkowo prosty i opiera się na takich samych założeniach.

Jednym z założeń bomby logicznej jest skuteczne ukrywanie jej w systemie ofiary, co jest osiągane przez nie podejmowanie przez program żadnych działań do chwili spełnienia zadanego warunku. Skutkiem tego może być prawidłowe funkcjonowanie systemu przez długi okres i brak jakichkolwiek niepokojących objawów zarażenia wirusem bomby logicznej. W przypadku wirusów, podejmujących działania w zależności od spełnienia warunku czasu, wirus może rezydować w systemie prawie rok, zanim podejmie działania, a w określonych przypadkach, gdy na przykład komputer nie był uruchamiany w dniu aktywacji wirusa, nawet dłużej.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik