Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Informatyka

Metody rozprzestrzeniania się wirusów

Sposoby przenikania wirusów komputerowych do systemu komputerowego są związane z tradycyjnymi metodami wymiany danych przez wybrany komputer z pozostałymi komputerami, lub źródłami danych. Metody wprowadzania wirusa do komputera są dobrze znane, dlatego świadomość tych środków jest wskazana podczas użytkowania komputera i stanowi pierwszy krok pomocniczy w profilaktyce antywirusowej. Podstawową informacją, jaką należy mieć na uwadze, jest fakt, że jedynym sposobem zainfekowania komputera przez wirus jest wykonanie programu wirusowego. Oczywiście znaczna ilość wirusów, szczególnie tych utworzonych w ostatnim okresie jest napisana w taki sposób, by ich wykonanie pozostało niejawne i miało miejsce bez świadomości i przyzwolenia użytkownika. Najczęściej odbywa się to przez przypadkowe uruchomienie systemu operacyjnego z dyskietki, której sektor ładowania jest zainfekowany, albo wykonanie programu posiadającego wirusa. Tak więc każdy nośnik danych, który może być wykorzystywany zarówno do przechowywania, jak i przenoszenia danych cyfrowych jest potencjalnym nośnikiem dla wirusów. Właściwości nośnika informacji wpływają na rodzaje wirusów, które mogą być przenoszone z ich wykorzystaniem. Często działania podejmowane przez użytkowników komputerów w dużym stopniu wiążą się z ryzykiem infekcji komputera.

Przyjmuje się, że każdy środek przechowywania informacji, dzięki któremu możliwe jest przenoszenie i magazynowanie programów wykonywalnych, stanowi potencjalny nośnik wirusów o charakterze pasożytniczym lub wieloczęściowych. Jednocześnie każde medium, które może być wykorzystane do inicjacji komputera stanowi potencjalny nośnik wirusów sektora rozruchowego, jak i wirusów wieloczęściowych. Zainfekowanie komputera z pierwszego źródła następuje w chwili wykonania programu zawierającego wirusa, natomiast infekcja w drugim przypadku następuje po próbie uruchomienia systemu zawartego na zainfekowanym nośniku.

Do podstawowych nośników danych, stanowiących potencjalne narzędzie przenoszenia wirusów zaliczyć należy:[1]

• dyski elastyczne;

• dyski twarde;

• taśmy magnetyczne;

• nośniki optyczne;

• sieci komputerowe;

• inne.

---

1. P. Wawrzyniak "Robaki i wirusy komputerowe", IT SCS, 2004, str. 4.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik