Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Informatyka

Cele tworzenia i działania wirusów komputerowych

Zdefiniowanie celów tworzenia i oddziaływania wirusów komputerowych jest w pewnym zakresie możliwe dzięki określeniu grupy twórców tego typu programów. Uważa się, że twórcami wirusów są nastoletni zapaleńcy. Okazuje się jednak, że przygotowanie wirusa nie jest zadaniem prostym, natomiast stworzenie wirusa o dużej skuteczności jest dużą sztuką. Nie wystarczy doskonała znajomość zagadnień programistycznych, ale konieczna jest dogłębna znajomość zasad działania nowoczesnych systemów komputerowych.

Podstawową przyczyną powstawania wirusów jest chęć sprawdzenia własnych umiejętności przez ich twórców. Znaczna ilość programistów chce po prostu przekonać się, czy podołają zadaniu napisania wirusa. Tego typu wirusy są najczęściej mało szkodliwe.

Dużo niebezpieczniejsze są programy wirusowe stworzone przez osoby dążące do zyskania sławy, głównie wśród grup hakerskich, lub stworzenia sławnego wirusa. Najczęściej autor wirusa pozostaje więc anonimowy, czego główną przyczyną jest praktykowane z dużą gorliwością karanie takich przestępstw. Najczęściej osobom takim wystarczy podanie informacji o wirusie do publicznej wiadomości, co daje im poczucie chwilowej sławy.

Siła szkód, które mogą być wyrządzone przez dobrze napisanego wirusa, skutkuje zainteresowaniem zagadnieniami wirusów w środowiskach anarchistycznych. Często przedstawiciele tych środowisk podejmują próby infekowania sieci szkolnych, czy uczelnianych.

Przyczyną pisania wirusów mogą być równie dobrze motywy polityczne, związane z chęcią przedstawienia światu własnych pogląd?w, w sprawach istotnych dla danego autora. Wirusem takim był wirus Mawanella, którego działanie polegało na wyświetleniu informacji o incydencie, który miał miejsce w miejscowości Mawanella w Sri Lance, gdzie dokonano szeregu działań wymierzonych przeciwko ludności muzułmańskiej.

Często w kodzie wirusa można znaleźć informację o jego autorach, jednak często informacje te nie są prawdziwe. Możliwe jest nawet świadome wpisywanie do kodu wirusa danych personalnych osób, które faktycznie nie miały udziału w tworzeniu takiego oprogramowania.[1]

---

1. P.Rupik "Stary znajomy ... wirus", Vogel Burda Communications, 2004, str. 4.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik