Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Informatyka

Definicja wirusa komputerowego

Pierwsza z definicji wirusa komputerowego została sformułowana przez Freda Cohena w 1983 roku. Wtedy też pierwszy raz użyto, znanego obecnie powszechnie, terminu wirus komputerowy. Zgodnie z tą definicją wirusem komputerowym jest program, który może infekować inne programy, dzięki modyfikacji ich struktury, czego celem jest dołączenie kopii samego siebie do zainfekowanego pliku. Definicja ta zakłada również konieczność aktywacji wirusa poprzez uruchomienie zainfekowanego pliku lub skorzystanie z zainfekowanego medium.[1]

Współczesne definicje wirusów nie odbiegają w znacznym stopniu od tej pierwszej sformułowanej formułki. Obecnie określa się wirusy komputerowe jako niewielkie programy mające zdolność samoistnego powielania się po ich uruchomieniu.[2] Proces infekcji polega najczęściej na modyfikowaniu struktury pliku, lub sektora. Zainfekowany komputer nazywany jest nosicielem, natomiast sam proces powielania się wirusa replikacją. Najczęściej długość wirusa wynosi między kilkudziesięcioma bajtami a kilkoma kilobajtami i jest uzależniona przede wszystkim od umiejętności programistycznych jego twórcy i wykorzystanego w celu jego napisania języka programowania. Również skutki oddziaływania wirusa są uzależnione od umiejętności, ale i od zamierzeń jego autora. Niezależnie jednak od sposobu oddziaływania wirusa zarażenie komputera jest możliwe wyłącznie przy, najczęściej nieświadomym, działaniu użytkownika komputera, skutkującym infekcją. Charakterystyczną cechą wirusów komputerowych jest brak możliwości kontrolowania programu wirusa po jego uruchomieniu, nawet przez jego autora.[3]

Robakiem komputerowym nazywany jest niezależny program, starający się przenieść własną kopię na inny system komputerowy połączony z wybranym rodzajem sieci. Robaki wykorzystują dostępne usługi o charakterze sieciowym i wykryte w nich luki, jednak przede wszystkim możliwości obejmujące zdalne uruchamianie kodu. Ich działanie jest bardzo podobne do wirusów, jednak ich nosicielami są całe systemy operacyjne, a nie poszczególne pliki, jak ma to miejsce w przypadku wirusów. Tak więc robaki są samodzielnymi procesami funkcjonującymi pod kontrolą zaatakowanych systemów. Jednocześnie charakterystyczne jest samodzielne oddziaływanie robaków, czego przykładem jest działanie robaka polegające na skanowaniu sieci w poszukiwaniu kolejnych komputerów i przenoszenie się na nie, po zainfekowaniu pierwszego komputera.[4] Często robaki komputerowe określane są mianem wirusów sieciowych.

---

1. Wawrzyniak P., Robaki i wirusy komputerowe, IT SCS, 2004, str. 5.

2. Powałowski J. Ochrona antywirusowa i sposoby przeciwdziałania, ZSO, 2002, str. 1.

3. Rupik P. Stary znajomy ... wirus, Vogel Burda Communications, 2004, str. 1.

4. Wawrzyniak P. Robaki i wirusy komputerowe, IT SCS, 2004, str. 5.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik