Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Ekonomia

Wykorzystanie funduszy strukturalnych

Wykorzystanie przez zapóźnione gospodarczo regiony funduszy strukturalnych nie tylko daje szansę tym regionom, otwierając nowe możliwości dla mieszkańców tych regionów, ale w dłuższym horyzoncie czasowym umożliwia wyrównywanie poziomu gospodarczego poszczególnych regionów. Należy mieć świadomość, że korzystne i zakładane przez autorów programów związanych z funduszami strukturalnymi skutki wykorzystania tych funduszy mogą być obserwowane tylko w dłuższym horyzoncie czasowym. Jednorazowe lub nawet kilkukrotne wykorzystanie funduszy strukturalnym przez daną jednostkę terytorialną nie może przynieść docelowych efektów gospodarczych. Każde wykorzystanie funduszy strukturalnych zakłada konkretny obszar ich ulokowania, taki jak minimalizowanie bezrobocia, rozwój infrastruktury komunikacyjnej itp. Dlatego też jedna lub kilka inwestycji wspomaganych z funduszy strukturalnych nie może prowadzić do znaczącego wzrostu gospodarczego.

Poza aspektem długoterminowego horyzontu czasowego uzyskania widocznych zmian gospodarczych z wykorzystaniem funduszy strukturalnej warto nawiązać do innego aspektu, jakim jest niecałkowite wykorzystanie funduszy strukturalnych w Polsce. Jest to istotny problem, którego przyczyny mają źródło w skomplikowanych procedurach, opieszałości i braku inicjatywy ze strony urzędników poszczególnych jednostek terytorialnych, czy błędów we wnioskach o przyznanie środków.

Fundusze strukturalne spełniają ogromną rolę w rozwoju regionów, niemniej jednak są uwarunkowane w największym stopniu inicjatywą beneficjentów, a skutki gospodarcze wykorzystania tychże funduszy mogą być dostrzegane w długim horyzoncie czasowym.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik