Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Informatyka

Technologia WAP

W 1998 roku za sprawą firm Nokia, Unwired Planet, Ericsson i Motorola powstała organizacja Wireless Aplication Protocol Forum.[1] Celem instytucji było przygotowanie jednolitej i uniwersalnej, jak i ogólnie akceptowanej specyfikacji, która umożliwiałaby tworzenie, jak i udostępnianie użytkownikom sieci komórkowych usług z wykorzystaniem internetu.

Już po dziesięciu miesiącach prac organizacji powstała pierwsza, pełna specyfikacja WAP (ang. Wireless Aplication Protocol). Większość protokołów i aplikacji przygotowanych dla WAP została opracowana przez modyfikowanie lub przystosowanie funkcjonujących wcześniej protokołów internetowych i języków, takich jak TCP/IP, HTTP i HTML. Część rozwiązań i aplikacji została zaczerpnięta z podobnych systemów, które dotychczas rozwijane były samodzielnie przez poszczególne firmy biorące udział w pracach, jak na przykład TTML i Smart Messaging Nokii, czy HDML i HDTP firmy Unwired Planet. Przygotowana specyfikacja WAP zapewniła jego pełną niezależność od infrastruktury i rodzaju sieci komórkowej, jak i wykorzystywanych do komunikacji terminali. Przy wykorzystaniu technologii WAP użytkownicy dowolnej sieci komórkowej, korzystający z dowolnych terminalami, od telefonów komórkowych, przez palmtopy, do notebooków, uzyskali dostęp do takich samych aplikacji i usług.

Przygotowanie specyfikacji umożliwiło powstanie kompatybilnych z WAP-em terminali. Wprowadzenie usługi wymagało również dostosowania sieci przez operatorów, co wiązało się z instalacją specjalnych bramek WAP Proxy do i z własnego systemu do internetu. Zapewnienie możliwie bogatej oferty usług było również możliwe dzięki zainteresowaniu usługodawców internetowych, którzy stworzyli pierwsze systemy dedykowane dla użytkowników WAP.

W ramach specyfikacji WAP zdefiniowano również specjalny język służący do opisu stron internetowych WML (ang. Wireless Markup Language). WML powstał na wzór języka HTML, dzięki czemu znacznie łatwiejsze stało się przekształcenie działających już stron HTML w wersję WML. Założeniem rozwiązania było umożliwienie użytkownikom WAP korzystania z wszystkich informacji i usług dostępnych w internecie w sposób podobny jak w przypadku korzystania z tradycyjnych form dostępu do internetu. Przeglądanie witryn WAP odbywa się w sposób adekwatny do przeglądania stron HTML - wybór strony jest możliwy po wpisaniu konkretnego adresu internetowego, a przeglądanie strony jest możliwe przez przechodzenie po dostępnych linkach.

---

1. Paweł Manowiecki "WAP - bezprzewodowy internet", magazyn PCWorldComputer nr 76(2000), str. 3.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik