Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Informatyka

Technologia UMTS

UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System) jest określany jako rozwiązanie telefonii trzeciej generacji (3G). UMTS zapewnia integrację wszelkich, wcześniejszych systemów komunikacji ruchomej, obejmując zarówno systemy komórkowe, satelitarne, jak i przywoławcze. UMTS umożliwia również stały, szybki dostęp do internetu o przepustowości od 144 kb/s do 2 Mb/s, co otwiera szereg nowych możliwości dla operatorów komórkowych.

Do podstawowych usług sieci UMTS zaliczyć należy:[1]

• wideotelefon i wideokonferencje;

• poczta elektroniczna i witryny internetowe;

• telewizja, radio, muzyka, wideo;

• nawigacja i lokalizacja, aktywne mapy, systemy namierzania.

Na podstawie Europejskiego Komitetu Radiokomunikacji nowa technologia będzie obsługiwana na pasmach częstotliwości 1900 - 1980 MHz, 2010 - 2025 MHz i 2110 - 2170 MHz dla zastosowań naziemnych, natomiast dla zastosowań satelitarnych 1980 - 2010 MHz, jak i 2170 - 2200 MHz. Na przestrzeni kolejnych kilku lat może zachodzić potrzeba zapewnienia dodatkowego zakresu częstotliwości.

System UMTS zakłada hierarchiczną architekturę, co oznacza, że na obszarach o dużym ruchu i w budynkach komórki będą miały zasięg kilkudziesięciu metrów, co określono mianem pikokomórek, w centrach miast zastosowanie znajdą kilkusetmetrowe komórki, podobnie do GSM 1800, co nazwano mikrokomórkami, natomiast w pozostałych obszarach stosowane będą makrokomórki o zasięgu 30-40 km, porównywalne z rozwiązaniami GSM 900. W ramach rejonów świata o małym zaludnieniu, gdzie nie rozwinięto jeszcze klasycznej sieci łączności połączenia będą realizowane przez systemy satelitarne. Nie oznacza to jednak, że użytkownik będzie musiał posiadać kilka komórek. Możliwości te osiągnięte będą dzięki jednej komórce, która zostanie zaopatrzona w możliwość automatycznego przestawiania się w taki sposób, by zagwarantować możliwie najlepsze parametry transmisji.

Na potrzeby UMTS konieczne będzie opracowanie terminali hybrydowych, czyli dwupasmowych GSM/UMTS i terminali naziemnych i satelitarnych. Przyjęto, że w telefonii trzeciej generacji obowiązywać będzie uniwersalny protokół synchronizacji danych SyncML, dzięki któremu możliwe będzie zapewnienie kompatybilności między wszystkimi usługami i urządzeniami, które będą pracowały w ramach systemu. Aktualizacja danych będzie dostępna dla każdego, z wykorzystaniem usług udostępnianych w ramach tego rozwiązania.[2]

---

1. Opracowanie "UMTS - Telefonia trzeciej generacji (3G)", Warszawa, 2005, TelefonGSM, str. 1.

2. Tamże, str. 3.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik