Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Informatyka

Technologia EDGE

Technologia EDGE (ang. Enhanced Data Rates for Global Evolution) to rozwiązanie radiowe, które zapewnia możliwość transferów powyżej 300 kb/s, a nawet powyżej 400 kb/s, choć jej wprowadzenie wymaga istotnych zmian w ramach standardu GSM.

W ramach standardu GSM fizyczny kanał radiowy ma szerokość 200 kHz. Stacje ruchome dzielą każdy kanał radiowy i jest to realizowane z wykorzystaniem podziału czasowego. Kanał jest dzielony na 8 szczelin czasowych. Ramki informacji w ramach poszczególnych szczelin czasowych są nadawane z prędkością 290 kbit/s z wykorzystaniem modulacji GMSK. Efektywność wykorzystania pasma wynosi 1,45 bit/Hz/s. Edge zakłada zostawienie dotychczasowej siatki kanałów radiowych GSM i jest to podstawowa zaleta tego rozwiązania, która umożliwia realizację nowych usług w ramach dotychczasowych pasm częstotliwości, w których pracuje system GSM. Edge zakłada znaczne zwiększenie efektywności wykorzystania pasma przez zastosowanie bardziej wydajnej metody modulacji z ośmiowartościową modulacją fazy i przetwarzaniu sygnałów w ramach kanału radiowego.

Stan może przenosić aż trzy bity informacji, a stanów takich jest osiem. EDGE ma jednak swoje wady, z których najpoważniejszą jest konieczność zapewnienia stosunkowo dobrej jakości sygnału, a co za tym idzie, wysokie przepływności w rozwiązaniach EDGE mogą być dostępne tylko w nieznacznych odległościach od stacji bazowej i tylko dla terminali, które nie poruszają się zbyt szybko. W praktyce wygląda to tak, że przepływność maleje wraz z oddalaniem się terminala od stacji bazowej.[1]

Wprowadzenie EDGE związane jest z opracowaniem nowej generacji stacji ruchomych i istotnej modernizacji stacji bazowych. W ramach okresu przejściowego stacje bazowe wyposażone były w dwa rodzaje modulatorów kanałowych, by zagwarantować pełną kompatybilność systemu ze starszymi modelami stacji ruchomych. Należy podkreślić, że interfejs EDGE w określonych warunkach może obsługiwać całkowicie multimedialne transmisje w czasie rzeczywistym.

Opracowanie rozwiązań technologii UMTS doprowadziło do istotnych wątpliwości związanych z przyszłością technologii EDGE. Możliwe, że EDGE nie będzie wdrażane, a jego miejsce zastąpi całkowicie UMTS, mało prawdopodobny jest również scenariusz stopniowego przechodzenia operatorów komórkowych przez GPRS i EDGE, do usług UMTS. Powstaje jednak wiele wątpliwości, czy na pewno niezbędne jest wdrożenie UMTS i telefonii trzeciej generacji, skoro jest już technologia EDGE, zapewniająca transmisję 384 kb/s. Wprawdzie w UMTS możliwe jest osiągnięcie transmisji 2 Mbit/s, jednak dotyczy to wyłącznie mikrokomórek, a najczęściej będą to transmisje nie przekraczające 384 kb/s. W szczególności jednak wątpliwości te dotyczą kosztów, które w przypadku implementacji EDGE są bardzo duże, jednak nawet te duże koszty stanowią tylko około 7% kosztów wdrożenia UMTS, co nie uwzględnia ceny koncesji. Negatywne opinie dotyczące systemów 3G poddają również pod wątpliwość ich możliwości sprostania wymaganiom transmisji multimedialnych w czasie rzeczywistym, dlatego pojawiają się również głosy o konieczności opracowania rozwiązań systemu czwartej generacji.[2]

---

1. Dominik Hamera ?Technologia EDGE i jej przyszłość, Warszawa, 2001, Telekomunikacyjne Centrum Informacyjne, str. 2.

2. Tamże, str. 4.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik