Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Ekonomia

Definicja osoby bezrobotnej

Opierając się na definicji bezrobocia możliwe jest sprecyzowanie definicji osoby bezrobotnej. Osoba bezrobotna jest osobą, która mimo możliwości podjęcia pracy i chęci jej podjęcia nie może znaleźć pracy. Szczegółowa definicja osoby bezrobotnej w odniesieniu do warunków polskich, została przedstawiona przez ustawodawcę w Ustawie o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy. Dokument ten precyzuje pojęcie osoby bezrobotnej jako:

· nie zatrudnionej i nie wykonującej innej pracy zarobkowej;

· wykazującej zdolność i gotowość do podjęcia pracy;

· nie będącej uczniem lub studentem szkoły w systemie dziennym;

· zarejestrowanej w urzędzie pracy.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik