Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Kultura fizyczna

Aktywne spędzanie czasu wolnego

Aktywność związana z ruchem powinna odbywać się przez rekreację w ujęciu fizycznym jako podstawowy sposób spędzania wolnego czasu. Rekreacja fizyczna to podejmowanie zróżnicowanych form aktywności ruchowej, wykraczającymi poza obowiązki domowe, zawodowe i społeczne, w celu rozrywki, odpoczynku, odprężenia, relaksu, zdrowia i samodoskonalenia.

Uwzględniając same pozytywne aspekty takiego czynnego wypoczywania warto spędzać czas wolny właśnie w ten sposób. Biorąc również pod uwagę fakt, że obecnie możliwe jest wykorzystanie szeregu możliwości korzystania ze zróżnicowanych form zagospodarowania wolnego czasu, nie powinno być problemem wybranie i dostosowanie ich do własnych preferencji lub potrzeb. Realizowanie się ruchowe wymaga jednak chęci oraz silnej woli, by działania te nie były tylko sporadyczne.

Wskazane jest więc, niezależnie od wieku, stosowanie się do następujących zasad spędzania wolnego czasu:

· pozostawać aktywnym ruchowo co najmniej trzy razy w tygodniu przez co najmniej 30 minut, tak, by tętno wynosiło 130 uderzeń serca w ciągu minuty;

· wybierać dla siebie możliwie najbardziej dostosowane dyscypliny, które będą adekwatne do możliwości, będą sprawiały satysfakcję oraz zadowolenie;

· wykorzystywać wolne chwile, jak również czas wolny na rekreację fizyczną;

· namawiać innych oraz dać się namówić innym na podjęcie aktywności ruchowej;

· korzystać z przyborów i przyrządów, takich jak piłki, ciężarki, rakietki, rowery itp.;

· uzyskiwać z aktywności sportowej radość i satysfakcję;

· działać naprzeciw nudzie, bezczynności i apatii;

· hartować ciało zarówno latem, jak i zimą;

· naśladować wybitnych sportowców;

· pracować nad własnym samozaparciem i wolą.

Najczęściej większość osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży bardzo mało czasu spędza na świeżym powietrzu w sposób czynny zażywając ruchu. Wynika to w szczególności z braku czasu. Warto jednak pamiętać, że siła do pracy i nauki wymaga wypoczynku i nabrania sił, do podejmowania dalszych działań. Najlepszym rozwiązaniem jest czynny wypoczynek, zapewniający siły do dalszej pracy, jak również umożliwia regenerację w ujęciu psychofizycznym.

W związku z powyższym:[1]

· aktywność ruchowa stanowi biologiczną potrzebę człowieka, która zapewnia mu zachowanie zdrowia;

· rekreacja fizyczna powinna być wykonywana przez wszystkich ludzi niezależnie od wieku, płci, czy wykonywanego zawodu;

· nawet krótkie w czasie ograniczenie ruchu może skutkować niekorzystnymi zmianami stanu zdrowia;

· ilość wysiłku fizycznego powinna być odpowiednia dla konkretnej osoby przy uwzględnieniu jej wieku, stanu zdrowia, sprawności motorycznej, doświadczenia ruchowego, zainteresowań i samopoczucia;

· właściwe dobranie aktywności ruchowej do możliwości danej osoby poprawia jej zdrowie.

---

1. Jerzy Górka „Rekreacja fizyczna jako sposób aktywnego spędzania wolnego czasu”, Gazeta Frysztacka nr 03/2003, Urząd Gminy Frysztak, str. 1-2.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik