Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Marketing

Telewizja Polonia jako medium polonijne

Do jednego z najważniejszych przedstawicieli mediów polonijnych zaliczyć należy Telewizję Polonia, której zadania określone są w ramach ustawy o radiofonii i telewizji. Głównym zadaniem wynikającym z ustawy jest tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych przeznaczonych dla środowisk polonijnych i Polaków mieszkających poza granicami kraju. Należy tu jednak podkreślić edukacyjną rolę wymienionej telewizji, odgrywaną przede wszystkim w odniesieniu do najmłodszych reprezentantów środowisk polonijnych, którzy często nie mają dostatecznej wiedzy o ojczyźnie i nie są w stanie, lub nie przejawiają skłonności do pozyskiwania takiej wiedzy z innych rodzajów źródeł, takich jak radio, prasa, czy internet. W tym celu przygotowano szereg programów edukacyjnych, które poświęcone są następującej tematyce:[1]

· przybliżeniu zagadnień związanych z językiem polskim, jego literaturą i gramatyką;

· przedstawienie informacji o historii Polski;

· audycje poświęcone geografii Polski;

· programy nawiązujące do etnografii polskiej, dzięki którym możliwe jest przedstawienie tradycji i kultury różnych regionów Polski, istotnym elementem takich programów jest przedstawienie dzieci zamieszkujących w różnych regionach;

· programy nastawione przede wszystkim na pokazywanie tradycji kultywowanych w całej Polsce, takich jak tradycje wielkanocne, bożonarodzeniowe i inne;

· audycje językowe, związane z zasadami poprawnego wysławiania się w ojczystym języku, które jak się okazuje oglądane są również przez mieszkańców Polski.

Należy zaznaczyć, że zdecydowana większość audycji krajoznawczych, zamieszczanych w programie Telewizji Polonia, przyczynia się do promowania Polski w świecie. Natomiast w ramach wszystkich audycji edukacyjnych przygotowanych z myślą o dzieciach przekazywane są wzorce pozytywnych zachowań, które odnoszą się najczęściej do rodziny, rówieśników i świata przyrody. Ważnym elementem jest pokazywanie wartości związanych z polską kulturą.

---

1. Załącznik do Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności „Monitoring TV Polonia”, Warszawa, 1999, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, str. 27.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik