Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Ekonomia

Funkcje zapasów w przedsiębiorstwie

Podstawową funkcją zapasów jest zagwarantowanie ciągłości produkcji, dzięki czemu zapas jest buforem pomiędzy dostawą, a pojawiającym się zapotrzebowaniem, który pozwala na czasowe i ilościowe niedopasowanie dostaw i zapotrzebowania.

Do najważniejszych funkcji zapasów zaliczyć należy:

· w przypadku zapasów materiałowych:

- ułatwiają planowanie produkcji;

- ograniczają ryzyko wiążące się ze zmianami cen materiałów;

- ograniczają ryzyko braku podaży;

- umożliwiają prowadzenie polityki uzyskiwania rabatu za zakup jednorazowy;

· w przypadku zapasów produkcji w toku:

- gwarantują płynność produkcji przez utworzenie zapasu buforowego produktów przesuwanych z jednego procesu do drugiego;

· w przypadku zapasów wyrobów gotowych:

- ograniczają ryzyko braku możliwości sprzedaży w przypadku wystąpienia wahań popytu;

- stabilizują produkcję, ograniczając koszty wynikające ze zmian rodzaju produkowanych dóbr.

Poza podstawową funkcją zapasów opisaną powyżej warto wymienić również:

· komletację asortymentową;

· stałą gotowość firmy do zaspokajania potrzeb konsumentów;

· sezonowośćsprzedaży;

· względu teczniczne.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik