Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Marketing

Brytyjskie media polonijne

Wśród polonijnej prasy brytyjskiej wyróżnić następujące czasopisma:

· Alternatywy Magazine;

· Goniec Polski;

· The Polish Daily – Dziennik Polski;

· Polish Express;

· The Polish Week – Tydzień Polski;

· Sunday Gazette – Gazeta Niedzielna.

Alternatywy Magazine jest czasopismem stworzonym przez polskich studentów żyjących, studiujących i pracujących w Anglii. Magazyn nie jest jednak kierowany wyłącznie do młodego pokolenia polonii w Wielkiej Brytanii. Propozycja publikacyjna nie dotyczy bowiem, wyłączenie praktycznych informacji związanych z życiem polonii w Anglii, ale również odnosi się do historii Polski i Wielkiej Brytanii. Czytelnicy gazety mogą dzięki zamieszczonym materiałom zapoznać się z wydarzeniami mającymi miejsce na całym świecie, związanymi z różnorodnymi dziedzinami, takimi jak muzyka, film, literatura, sport, polityka itp. Gazeta informuje czytelników o miejscach w Anglii, które mogą wzbudzić ich zainteresowanie w planowaniu bieżących i przyszłych zajęć.

Większość czytelników magazynu, to młodzi i ambitni Polacy, którzy zdecydowali się na życie w Anglii. Celem gazety jest odgrywanie roli najlepszego doradcy w istotnych kwestiach związanych z pobytem i funkcjonowaniem w tych nowych warunkach. Alternatywy Magazine jest bezpłatnym miesięcznikiem, ukazującym się piątego dnia każdego miesiąca.

Goniec Polski jest bezpłatnym czasopismem wydawanym co dwa tygodnie, który jest dostępny na terenie Londynu, ale również w ośrodkach polskich znajdujących się na terenie całej Wielkiej Brytanii. Podstawowym celem działania redakcji jest niesienie pomocy Polakom w sprawnym funkcjonowaniu w ramach brytyjskich realiów. Odnosi się do podstawowych zagadnień, związanych z podjęciem pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, zamieszkaniem i nauką w Anglii. Jednocześnie skupia się na dostarczeniu bieżących informacji z kraju i świata, informuje o wydarzeniach społecznych i kulturalnych. Istotnym elementem dwutygodnika, jest giełda pracy, mieszkań i usług.

The Polish Daily, czyli Dziennik Polski, publikowany jest codziennie, w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku i jest najstarszą gazetą tego typu w Wielkiej Brytanii, a jego historia sięga 1940 roku. Dziennik Polski jest drukowany na ośmiu stronach od poniedziałku do piątku i na dwunastu w czwartki i piątki. W przeciwieństwie do przedstawionych wcześniej magazynów nie jest bezpłatny i kosztuje 0,60 Funta. W soboty, przez tę samą redakcję, wydawany jest Tydzień Polski, którego historia sięga 1960 roku. Zawiera on dodatkowe komentarze z wydarzeń związanych z Polską i Polakami, ale również ze świata. Tydzień Polski zawiera znaczną ilość komentarzy do wydarzeń mających miejsce w świecie i w Polsce. Przygotowane są również znaczne ilości artykułów odnoszących się do życia kulturalnego w Polsce, przeglądów polskiej kultury, jak również odnoszących się do osób zaangażowanych w te sprawy. Co więcej przedstawiane są regiony Polski, wraz z miejscami, które mogą być interesujące dla turystów, chcących odwiedzić Polskę. Nawiązuje się również do sportu, ogrodnictwa, szachów i okazyjnych historii, przesyłanych przez czytelników. Jest drukowany na 24 stronach i kosztuje 1,20 Funta. W przypadku Dziennika Polskiego, liczbę czytelników szacuje się na 30 tysięcy. Nakład gazety jest przekazywany z wykorzystaniem stosownych agencji praktycznie na cały obszar Wielkiej Brytanii, jak również możliwe jest zamówienie prenumeraty.

Szacuje się, że 40% Dziennika Polskiego i Tygodnia Polskiego zamieszkuje Londyn. Gazety te są jednak rozpowszechniane również w Aberdeen, Birmingham, Blackburn, Bolton, Bradford, Bristol, Cardiff, Darlington, Derby, Dundee, Edinburgh, Exeter, Falkirk, Glasgow, Hereford, Huddersfield, Hull, Leeds, Leicester, Manchester, Newcastle, Newport, Nottingham, Preston, Rochdale, Sheffield, Stoke, Sunderland, Wakefield, Wolverhampton i York. Należy zaznaczyć, że oba wydawnictwa mają swoich prenumeratorów w Europie, głównie we Francji, Niemczech, Szwecji i Szwajcarii, choć część nakładu jest wysyłana również do USA, Kanady, Australii, jak również do krajów Południowej Ameryki i Afryki. Obie publikacje są wydawane przez Polską Fundację Kulturalną (Polish Cultural Foundation).

Polish Express jest miesięcznikiem skierowanym do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Jest wydawany zarówno w języku polskim, jak i angielskim i obejmuje tematykę kulturalną, rozrywkową i aspekty życia w Wielkiej Brytanii z polskiej perspektywy. Obecnie redakcja Polish Express współpracuje z National Geographic Polska, BBC Polska i magazynem Focus. Magazyn jest obecnie rozpoznawalny, dzięki przedstawianiu faktycznej sytuacji, oraz oceniany jako wysokiej jakości źródło informacji dla polskich studentów i młodych ambitnych ludzki. Dlatego też często jest reklamowany w ramach jednego z największych polskich portali internetowych www.onet.pl. Rozprowadzany jest na terenie londynu, bezpłatnie. Może być również znaleziony w większych miastach Wielkiej Brytanii. Wielkość nakładu to około 10 tysięcy egzemplarzy, jednak szacuje się, że liczba czytelników sięga 50 tysięcy osób. Magazyn posiada również własną witrynę internetową, znajdującą się pod adresem www.polishexpress.co.uk.

Gazeta Niedzielna jest wydawana przez Fundację Veritas (The Veritas Foundation). Jest to tygodnik katolicki przygotowany w języku Polskim, poświęcony głównie kwestiom religii, choć zawierający informacje i komentarze wydarzeń światowych i mających miejsce w Polsce, które są interesujące dla Polaków zamieszkujących Wielką Brytanię. Możliwa jest również prenumerata, której można dokonać w londyńskim Veritas Publications Centre. Zakup tygodnika jest możliwy w większości polskich parafii w Wielkiej Brytanii.

Do polskich stacji i programów radiowych nadawanych w Wielkiej Brytanii zaliczyć można:

· Poles Apart;

· Radio HeyNow;

· Polskie Radio 6 Londyn.

Poles Apart jest polsko angielskim programem radiowym, jedynym tego typu emitowanym w Wielkiej Brytanii. Emisję rozpoczęto w 1991 roku i jest on najdłużej działającym programem w stacji radiowej. Nadawany jest w każdą niedzielę między 19.00 a 20.00 w stacji BBC WM dla Coventry i Warwick shire na częstotliwościach 94,8, 104,0 oraz 103,7 FM. Jest to program zawierający przegląd wiadomości z Polski, związany z Polską i zawierający polskie elementy muzyczne. Jego zadaniem jest edukowanie i promowanie Polski w Wielkiej Brytanii.

Radio HeyNow jest pierwszym Polskim radiem w Londynie. Emisję rozpoczęło na przełomie 2003 i 2004 roku. Nadawane jest obecnie wyłącznie przez internet, jednak czynione są starania, w celu nadawania na falach radiowych i przez satelitę. Audycje sa skierowane głównie do słuchaczy w Wielkiej Brytanii, choć zawierają treści interesujące dla Polaków w Polsce i na całym świecie. Jest to stacja informacyjno-muzyczna nadająca całodobowe audycje w językach polskim i angielskim. W godzinach między 20.00 a 22.00 emitowane są programy na żywo obejmujące serwis wiadomości z Londynu, Polski i świata, przegląd prasy, aktualności biznesowe, wywiady itp. Zadaniem radia jest prezentowanie kwestii istotnych dla Polaków, którzy zamierzają przyjechać do Londynu czasowo, jak również dla tych, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii na stałe, jak również dla osób, które w Anglii się urodziły. Radio Heynow chce informować i inspirować polską społeczność w Wielkiej Brytanii do wspólnego działania w ramach życia kulturalnego, zawodowego i obywatelskiego. Misją radia jest spełnianie zadań pomostu, łączącego wiedzę, doświadczenia, poglądy i kulturę kolejnych pokoleń polskiej emigracji, zamieszkujących w Wielkiej Brytanii. Radio posiada własną witrynę internetową, dzięki której jest emitowane, dostępną pod adresem www.radioheynow.com.

Polskie Radio 6 Londyn jest stacją należącą do polsko-amerykańskiego koncernu medialnego Polskie Radio International. Jego działalność została zapoczątkowana w 2004 roku i jest to obecnie najnowsze i najnowocześniejsze radio polonijne w Wielkiej Brytanii. Celem rozgłośni jest docieranie do polskich rodzin zamieszkujących Wielką Brytanię i w tym celu wykorzystywany jest internet, a w planach będzie to możliwe z wykorzystaniem drogi satelitarnej. Podstawowym elementem programu stacji, poza elementami rozrywkowymi jest przekazywanie drobnych ogłoszeń, związanych z poszukiwaniem mieszkań i pracy, których emisja odbywa się na antenie nieodpłatnie co pół godziny przez całą dobę. Audycje na żywo są zaplanowane w godzinach między 17.00 a 1.00 w nocy. Pozostałe godziny zostały poświęcone emitowaniu moderowanego sygnału Polskiego Radia 6 z Nowego Jorku. Profilem stacji jest muzyka i informacje, jednak z naciskiem na polską kulturę i przeboje minionych lat. Poświęcono również sporo uwagi reportażom, wywiadom i relacjom na żywo. Radio stara się brać czynny udział w życiu kulturalnym polonii w Londynie, starając się relacjonować wszystkie wydarzenia tego typu, zasługujące na uwagę, co znajduje wyraz w transmitowaniu relacji z najważniejszych imprez.

Największą telewizją polonijną, która może być odbierana również w Wielkiej Brytanii, jest Telewizja Polonia. Program telewizji działa od 1991 roku i jest nadawany nieprzerwanie. Jego podstawowym zadaniem jest promowanie polskiej kultury i nauki, przybliżanie zagadnień związanych z polską gospodarką, ekonomią i historią. Zachęca również do inwestowania w Polsce, informuje o życiu skupisk polonijnych w świecie, prezentuje wybitne osoby, będące przedstawicielami Polonii, jak również ich wkład w osiągnięcia światowe, przyczyniające się do tworzenia wizerunku Polski i Polaków. Audycje Telewizji Polonia mogą informować o najważniejszych wydarzeniach o charakterze kulturalnym, społecznym, politycznym i gospodarczym w Polsce. Stanowią aktualne źródło informacji o Polsce, nie tylko dla Polaków i Polonii na świecie, ale dla wszystkich oglądających, którzy są zainteresowani Polską, również dla osób, które nie znają Polskiego, ponieważ wszystkie audycje posiadają angielskie napisy. Badania wykazują, że dużym zainteresowaniem cieszą się polskie filmy i seriale, jak również inscenizacje Teatru Telwizji.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik