Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Marketing

Media publiczne i komercyjne

Istotnym podziałem mediów jest podział na media publiczne i komercyjne. Media publiczne charakteryzują inne pobudki i ich działalność powinna być wspierana przez twórczość o charakterze artystycznym, literackim i naukowym. Ważne jest również wspieranie działalności oświatowej, upowszechnianie wiedzy o języku polskim. Co więcej misją publiczną jest również, uznana ogólnie, działalność związana z tworzeniem i udostępnianiem programów edukacyjnych na potrzeby środowisk polonijnych i Polaków, którzy mieszkają poza granicami kraju. Nawiązuje do tego kolejna z części niniejszego rozdziału. Istotnym zadaniem powierzonym mediom publicznym, które jest ściśle wpisane w ich misję, jest umożliwienie partiom politycznym możliwości przekazywania poglądów w istotnych sprawach o charakterze publicznym. Istotne jest, że zadania tego typu w przypadku mediów publicznych, nie stanowią jedynie niepotrzebnych działań wynikających z narzuconych obowiązków, ale stanową one realną wartość i intelektualną siłę. Przejawem tego jest zachowanie różnego rodzaju elementów, niedostępnych w ramach mediów komercyjnych, czego przykładami są teatr telewizji, filmy dokumentalne, transmisje operowe, teatry radiowe, czy dokumenty radiowe.[1]

Warto tu zwrócić uwagę na istotną kwestię, odnoszącą się do mediów komercyjnych, a związaną z ograniczeniem najbardziej kosztownych części własnych programów. Okazuje się, że dla radia największe koszty oznacza słowo mówione, ponieważ znacznie tańsze jest emitowanie utworów muzyki popularnej. Coraz częstsze jest przekonanie, że audycje słowne są luksusem, na który coraz większa ilość stacji radiowych, również tych nie komercyjnych, nie może sobie pozwolić. Warto jednak podkreślić, że właśnie audycje słowne stanowią największą wartość, pielęgnowaną w polskim radiu.

---

1. Joanna Wędrychowicz „Rozmowa z Danutą Waniek”, artykuł zamieszczony w ramach witryny www.fashionet.pl, str. 2.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik