Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Marketing

Pojęcie marki

Marka jest czymś więcej, niż tylko nazwą produktów lub usług i stanowi ona odpowiednik DNA przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych celów działań marketingowych jest budowanie marki produktu lub usługi. Tworzenie marki, jest procesem, który powinien bazować na dobrze przygotowanych podstawach.

Marka jest definiowana jako nazwa, symbol, termin lub wzór, albo też kombinacja tych elementów, która została przygotowana w celu zapewnienia możliwości identyfikacji produktów lub usług, podmiotu sprzedającego lub ich grupy oraz wyróżnienia przedsiębiorstwa na tle konkurencji.[1]

Konsumenci dokonują zakupu produktów i usług w celu zaspokajania własnych potrzeb, a także pragnień. Nie płacą więc faktycznie za produkty, ale korzyści, które osiągają dzięki zakupowi dóbr. Korzyści, które są oferowane przez daną markę kreuje jej tożsamość i wyróżnia ją na tle konkurencji i pozostałych marek.

Marka musi być niepowtarzalna i cechować się indywidualizmem. Marka nie jest tylko symbolem, który daje konsumentom możliwość odróżnienia jednego produktu od drugiego – jest ona synonimem jakości i trwałości, a także:

· marka jest obietnicą dbałości o interesy klientów;

· marka jest znakiem towarowym i głównym wyróżnikiem przedsiębiorstwa;

· jest ideą i wyobrażeniem o danym przedsiębiorstwie w świadomości odbiorców i potencjalnych klientów;

· marka jest wartością i sposobem komunikacji z rynkiem;

· marka to zespół wartości, które są łatwo rozpoznawalne i wywołują u odbiorców trwałe skojarzenia;

· marka jest najważniejszym elementem produktu, wpływającym na jego atrakcyjność;

· marka jest szansą na zrobienie pozytywnego pierwszego wrażenia.

---

Przypisy:

1 P. Kotler „Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie kontrola”, Warszawa, 1994, str. 410.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik