Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Marketing

Rola mediów w polityce

Rolą mediów jest jednak przede wszystkim zachęcanie obywateli do uczestniczenia w procesach demokratycznych. Jest to realizowanie przez przekazywanie możliwie największej liczbie odbiorców jak najpełniejszego zakresu opinii politycznych, dzięki czemu umożliwiają one publiczności realizowanie wyborów o charakterze politycznym i stają się istotnym elementem życia społecznego. Mogą być postrzegane jako mechanizmy, których zadaniem jest stanie na straży zasad demokratycznych w ramach nowoczesnych społeczeństw, co jest wyrażane przez ustalanie hierarchii w ramach ważności informacji i produkowaniu przekazów. Są więc one, a przynajmniej powinny być, niezależnymi i neutralnymi obserwatorami sceny politycznej.[1]

Interpretacja taka jest jednak poddawana ocenie przez wielu analityków, którzy uważają, że media mogą występować w podwójnej roli, będąc nie tylko widzami i spełniać zadania związane z relacjonowaniem określonych zdarzeń. Mogą one i na tym najczęściej polega ich rola, być aktywnymi aktorami politycznymi, którzy głęboko tkwią w procesach politycznych. Są one zdolne do budowania i wspierania, ale równie dobrze do niszczenia karier politycznych, jak i tworzenia politycznych kwestii. Co więcej działania takie wcale nie muszą skupiać się wyłącznie na politykach i scenie politycznej. Media mogą oddziaływać na wszystkie dziedziny życia, budując wartości, ludzi, instytucje, lub je niszcząc.

---

1. Bogusława Dobek-Ostrowska, Robert Wiszniowski „Teoria komunikowania publicznego i politycznego”, Wrocław, 2001, Astrum, str. 235.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik