Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Marketing

Media - definicja

Media są instytucjami, które dążą do przekazania różnego rodzaju informacji do swoich odbiorców, którymi są członkowie społeczeństwa. Ze względu na swoją siłę oddziaływania i kształtowania postaw, opinii i osądów, określane są często mianem czwartej władzy.

Media są więc środkami masowego przekazu, nazywanymi również środkami masowego komunikowania, do których zalicza się przede wszystkim:[1]

· prasę;

· radio;

· telewizję.

W ostatnim okresie, do podstawowej grupy mediów zaliczyć należy również internet, który stał się doskonałym środkiem przekazu medialnego. W szerszej interpretacji do mediów zaliczyć można również filmy, plakaty, kasety, książki itp. Zdecydowana większość odbiorców przekazu medialnego jest przeświadczona o tym, że podstawowym zadaniem mediów jest przekazywanie informacji i podawanie określonych informacji o zdarzeniach, co uzupełniane jest komentarzami i wyjaśnieniami odnoszącymi się do okoliczności tych wydarzeń. Media są więc odbierane jako uczciwe instytucje informacyjne. W praktyce media mogą być i często są instrumentami manipulacji, oczywiście nie można tego stwierdzenia generalizować, bo działania takie realizowane mogą być tylko w odniesieniu do wybranych sytuacji, osób, instytucji itp.

---

1. Łukasz Rogowski „Internet jako nowy wymiar popkultury”, Poznań, 2004, Uniwersytet Adama Mickiewicza, str. 2.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik