Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Marketing

Elementy budowania wizerunku polityka

Działalność polityczna, a szczególnie rywalizacja wyborcza, wymaga stworzenia wizerunku polityka, określanego coraz częściej z języka angielskiego jako image. Wizerunkiem jest wyobrażenie, funkcjonujące w opinii publicznej w odniesieniu do danego polityka, partii politycznej, czy rządu. Obraz ten nie jest rzeczywisty, dokładny, ani nawet szczegółowy, ale stanowi mieszankę dużej ilości szczegółów, które odnoszą się do takich czynników, jak wypowiedzi, działania, zachowania, wygląd, kontakty z pozostałymi osobami uczestniczącymi.

Istotnym elementem wizerunku w ujęciu bardziej szczegółowym jest język ciała, który składa się z szeregu elementów, do których zaliczamy kontakt wzrokowy, mimikę i wyraz twarzy, postawę, ruchy ramion i całego ciała, sposób ubierania się, gestykulację, intonację głosu itp. W trakcie wystąpień publicznych i medialnych polityka elementy te są równie istotne jak sama wypowiedź. W określonych sytuacjach wymienione czynniki odgrywają większe znaczenie niż wypowiedzi i dana osoba jest postrzegana nie przez pryzmat tego co mówi, ale tego w jaki sposób to mówi. Wizerunek taki może ulegać kształtowaniu w sposób sztuczny prawie w całym jego zakresie, powodując wykreowanie nowej osoby, jednak budowanie tych elementów wymaga bazowania na istniejących cechach, dostrzeganych w zachowaniach polityków. Przez wykorzystanie wypowiedzi, zdjęć i relacji filmowych możliwe jest uwypuklenie tych cech, które pomagają w korzystnym odbiorze polityka przez społeczeństwo.

Ubiór polityka powinien być odpowiednio dobrany do sytuacji, czyli nie może być nie urzędowy, gdzie powaga urzędu jest oczekiwana i wymagana, nie może być również oficjalny do przesady podczas innego rodzaju wizyt.

Istotny element wizerunku politycznego może nawiązywać do rzeczywistego, lub pozorowanego zainteresowania określonymi dziedzinami życia. Przykładem takiego zabiegu jest zainteresowanie polityków internetem, co postrzegane jest jako istotna wskazówka dla wyborców. Zgodnie z nią, osoba taka odbierana jest jako nowoczesna, obeznana w technice, zajmująca się dziedziną, charakterystyczną dla osób młodych, dziedziną, która ma przyszłość. Tak więc z prostą kwestią wiąże się szereg pozytywnych odczuć wśród potencjalnych wyborców.

Budowanie wizerunku ma na celu wypracowanie wśród wyborców obrazu kandydata, jako osoby atrakcyjnej, dynamicznej, posiadającej wygląd zwycięzcy i wywołującego sympatię. Ma charakteryzować się pewnością siebie i twardością, dlatego, że ważny jest człowiek, a nie jego słowa. Ludzie oceniają innych po stylu, jaki reprezentują i wyglądzie. Słowa są zapominane dużo szybciej, niż wrażenie, jakie zostało wywarte w trakcie ich wypowiadania. Każdy specjalista od budowania wizerunku polityków, będzie dążył do uzyskania takiego efektu u osób, które go zatrudniają.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik