Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Marketing

Biografia jako element budowania wizerunku polityka

Istotnym elementem skutecznego wizerunku polityka jest przygotowanie biografii. W odniesieniu do wizerunku biografia nie jest tylko trwałym odzwierciedleniem faktów i zdarzeń z przeszłości danego polityka. Niezbędne jest skupianie się na wydarzeniach odgrywających dla odbiorców określoną rolę, przyjmujących określone znaczenie, jak również zwracanie w odpowiedni sposób uwagi na działania podejmowane przez te osoby. Stworzenie prawdziwego i żywego obrazu danego polityka wymaga również odsłonięcia własnego życia prywatnego. Takie elementy, jak stosunki w rodzinie, liczba i sposób zachowania dzieci, czy nawet posiadane zwierzęta domowe mogą oddziaływać na postrzeganie polityka w sposób pozytywny, lub negatywny. Jednocześnie ukrywanie życia prywatnego skutkuje powstaniem obrazu płaskiego, bladego i nudnego. Tak więc pojawienie się osoby publicznej w programach telewizyjnych, nie związanych z polityką, często jest koniecznością. Również duże znaczenie mają zainteresowania polityków, które, gdy są ciekawe, mogą nadawać obrazowi polityka żywych barw.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik