Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Marketing

Hasło wyborcze jako element marketingu politycznego

Istotnym elementem marketingu politycznego w czasie wyborów jest hasło wyborcze, które stanowi dobitny, zwięzły i wyrazisty przekaz mający za zadanie nakłonić do czegoś, zlecić określoną opinię, zasady postępowania, poglądy polityczne, lub reklamowanie towaru.[1] Polityka często wykorzystuje hasła, które zawierają w sobie nazwy ugrupowań, lub w różny sposób nawiązujące do skrótów tych nazw. Plakaty, filmy reklamowe, lub programy polityczne często obfitują w logotypy, czyli nazwy partii zapisane w odpowiedni, rzucający się w oczy i oryginalny sposób. Hasła wyborcze podlegają również ocenie przez specjalistów zajmujących się reklamą, a ich opinie, które pojawiają się później w mediach wpływają na spotęgowanie wrażenia coraz częstszego podchodzenia do polityki, jak do produktu.

---

1. Sergiusz Trzeciak „Jak wygrać wybory samorządowe?”, Zielona Góra, 2002. ZCO, str. 21.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik