Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Marketing

Marketing polityczny a świadomy wybór kandydata

Warto zwrócić uwagę na niekorzystne oddziaływanie marketingu politycznego w odniesieniu do zasad demokracji. Z samego założenia wybór osób sprawujących władzę wymaga szerokiego udziału obywateli w wyborach do władz o charakterze ustawodawczym i wykonawczym. Zakłada się, ze obywatele wybiorą osoby, które uznają za właściwe do wykonywania określonych zadań, reprezentujące ich własne poglądy. Tymczasem marketing wyborczy staje się nieczytelnym przekazem przekazującym coraz mniej treści obrazujących wymienione wartości i ułatwiających podjęcie świadomej decyzji. Staje się bowiem grą marketingową, której celem nie jest przekazanie podstaw do podjęcia decyzji, ale nakłonienie do wyboru, opartego o inne przesłanki. Możliwe jest również wyszczególnienie charakterystycznego paradoksu, zgodnie z którym wolność obywateli jest elementem prowadzącym do rozwijania i doskonalenia dostępnych metod marketingu politycznego. Wolność ta jest jednocześnie przez te narzędzia ograniczana. Sprowadza się to do stwierdzenia, ze demokracja ma udział w tworzeniu mechanizmów ją ograniczających.[1]

---

1. Dariusz Doliński „Recenzja książki Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna”, Gdańsk, 2005, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, str. 2.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik